Barion Pixel

ADHD-kurzus szülőknek és szakembereknek

2022.04.20.

Meghívó Dr. Csiky Miklós és Süvegesné Rudan Margit által tartott májusi ADHD kurzusra.

A 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés átfogó szemléletet és mélyreható ismereteket ad azoknak, akik több tudásra vágynak az ADHD-ról.

A kurzus résztvevői a legkorszerűbb ismereteket kapják meg kezdve az ADHD jellemzőivel és okaival egyészen a terápiás lehetőségekig.

A kurzusra az alábbi linken lehet jelentkezi: https://www.csikydoktor.hu/adhd-kurzus2022/

Mi az ADHD?

Az ADHD - hiperaktivitás és figyelemzavar - olyan képesség zavar, amely egyszerre jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményt, magatartási problémákat okoz, és meghatározó a gyermek közérzetét, énképét, fejlődésének ívét tekintve. A környezetet, a családi viszonyokat éppúgy megterheli, amint megsokszorozhatja a pedagógus napi terheit.

Az hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD) alkati rendellenesség, amelynek jellegzetes tünetei már az élet egészen korai szakaszaiban is jelen vannak. Ezek a mintázatba rendeződő motívumok megkönnyítik a felismerését, a korai diagnózist, és lehetővé teszik a mielőbb megkezdett, a hatékony terápiát.

Ugyanakkor tünetei nagy változatossággal kombinálódnak, egészen különböző megjelenési formákat hozva létre. A pedagógusoknak érdemes megismerni különféle arcait.

Tovább nehezíti a dolgunkat az, hogy a túlmozgékonyság és figyelemzavar tünetegyüttese ritkán jár csak egyedül. Tiszta ADHD-val az esetek 20-30 százalékában találkozunk. Az érintettek nagyobbik részénél különböző egyéb, hasonló természetű és eredetű - eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló - képesség zavarok tünetei is megjelennek. Ezek az ADHD-val együtt futó mozgáskoordinációs zavarok, szenzoros integrációs zavar, érzelemszabályozási zavar, a kivitelezés, a tanulási képességek és a szociális (társas-érzelmi) készségek speciális érintettsége stb., nem egyszer markánsabb nehézségeket okoznak egy adott gyermekben, és akár el is fedhetik az ADHD tüneteit. Emlékeztetnünk kell magunkat, hogy egy adott zavar jelenléte nem kizárja, hanem sokszor inkább utal a másik jelenlétére.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az ADHD-val élők számos pozitív, a környezetüket és a társadalmat gazdagító jellemzővel is rendelkeznek: gyors észjárásúak, intuitívak, kreatívak, nyitottak, képesek nagyon elmélyedni az őket érzelmileg megmozgató témákban, fejlett a humorérzékük és verbális intelligenciájuk, sokszor érzékenyek és erős a szociális érzékük, igazságérzetük.

Kiemelten fontos számukra az elfogadás, a rendszeresség és a betartott, rugalmas korlátok, - a szeretet és a következetesség.

Az ADHD képe

A szüleit kimeríti, a tanárokat idegesíti, nem teljesít képességeinek megfelelően.

A nehézségek hátterében gyakran egy olyan figyelemzavarral és sokszor túl-mozgékonysággal járó viselkedési jellegzetesség, az ADHD áll, amely nemcsak az érintetteknek, hanem a környezetükben élőknek is napi szinten okoz jelentős nehézséget. Az ADHD angol rövidítés (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), magyarul figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar.

túlmozgékonyság, koncentrációs nehézségek és impulzivitás tünetei versbe szedve:

Izeg-mozog, hirtelen,                        

indulatos, féktelen, 

figyelmetlen, halogató, 

szétszórt és szertelen. 

Ezek az egészséges gyermek viselkedésében is meglévő jellemzők akkor utalhatnak eltérésre, ha tartósan és kifejezett mértékben vannak jelen, nagyobb számban, jellegzetes kombinációban.

Az emberek egynegyedének vannak nehézségei abban, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő, átlagos társaikhoz hasonló teljesítményt nyújtsanak. Az ADHD-val küzdő gyermekek nagyon különbözőek lehetnek egymástól, de vannak közös jellemzőik.

Egyik csoportjuk feltűnően mozgékony, izgága, sokat és hangosan beszél, általában hevesen reagál, hirtelen természetű, többnyire indulatos és a dühét nehezen kezeli.

Másik csoportjukra szétszórtság, szórakozottság, figyelmetlenség, elmerengés, unatkozás, álmodozás, esetenként lassúság jellemző.

Első megközelítésre ez a két csoport egymástól nagyon különbözőnek tűnhet, de ha jobban megnézzük őket, az izgága, szertelen csoportba tartozó emberek nagy része ugyanúgy szétszórt, figyelmetlen, összeszedettségre, kitartó monoton munkára képtelen, mint merengő, álmodozó társaik. 

Az ADHD diagnózisa iskoláskorban 4-szer gyakoribb fiúknál, mint lányoknál, felnőtt korban a két nem arány kiegyenlített.

A magyarok körében előfordulási gyakorisága kb. 5%.

Az ADHD alkati rendellenesség, a neurodevelopmentális kórképek közé tartozik. Hátterében sajátos idegrendszeri fejlődésmenet következtében kialakuló, átlagostól eltérő idegrendszeri felépítés és működésmód áll, mely az idegrendszeri alapfunkciók szabályozási zavarában, a részképességek egyenetlen működésében jelenik meg és okoz a mindennapi életben jellemző nehézségeket.

Alapvetően az öröklődő (genetika – többszáz kis hatású gén) és kisebb részben a fejlődés korai időszakában jelentkező környezeti faktorok határozzák meg.

Több komoly vizsgálat igazolja a genetikai tényezők szerepét a tünetegyüttes kialakulásában.

Az ADHD-ban az örökletesség szerepe 80%-ra tehető ikertanulmányok alapján. Magasabb az előfordulása a kórképben szenvedő gyermek testvérei között (25–35%-os esélye van); az ADHD-s gyerekek anyjának 15–20%-a, az apáknak pedig 25–30%-a maga is ADHD-s.

A tünetegyüttes általában a kora gyermekkorban jelentkezik, 5 éves kor előtt. Sok esetben már kétéves kor körül is észlelhetünk jellegzetes tüneteket. A nehézségek többnyire a serdülőkor végéig, illetve az esetek több mint felében az egész felnőttkorban fennálnak.

Az érintettek legfeltűnőbbé az iskolai közegben válnak. Szétszórtságuk, szertelen, féktelen, sokszor zűrzavaros viselkedésük, érzelmi kitöréseik, kezelhetetlenségük , hangulati zavaraik, esetenként testi tüneteik - fejfájás, hasfájás - hívják fel a környezet figyelmét a problémákra.

A hiperaktív, figyelem- és impulzuskontroll-zavaros tünetegyüttes a különböző életkorokban jellemző képet mutat. 

Az ADHD három nagy tünetcsoportja

figyelem szabályozásának zavara, a szétszórtság az egyik legjelentősebb és leggyakoribb tünet. A gyermek figyelme nehezen leköthető, könnyen elterelhető, hamar elfelejti feladatait, félbehagyja, összecsapja, hanyagul végzi, nem figyel a részletekre, arra, amit mondanak neki, nem követi az instrukciókat, lemarad, elhagyja dolgait. A gyermek maximálisan igényli mások figyelmét és amint lanyhul, ingerli, zaklatja, bohóckodik azzal a személlyel, akinek a figyelmét követeli, szélsőséges esetben szabályszegővé válik, vagy veszélyesen cselekszik.

Ha a szülő/ nevelő fokozott figyelmet és jóval több energiát fordít rá, előfordulhat, hogy a gyermek elvégzi a feladatát feltéve, hogy a figyelem folyamatosan rá irányul.  Hasonló okok folytán gyakran megesik, hogy felmerülő gyanú miatt elrendelt vizsgálat során, amikor a gyermek a szakember kizárólagos figyelmét élvezheti, képességeinek megfelelően jól teljesít, ami nem egyszer megnehezíti, sőt el is odázhatja a diagnózis felállítását.

Az aktivitás szabályozásának zavara, a nyüzsgés a másik leggyakoribb - többnyire már kora gyermekkorban szembeötlő - tünet. A gyermek sokat szaladgál, mindenhova felmászik, nem törődve a veszéllyel, gyakran megsérül. Az iskolában fészkelődik, sőt elhagyja helyét amikor nem kéne, rohangál, ugrál, mászkál, nehezére esik a nyugodt játék. A későbbiekben túlmozgékonysága enyhülhet, azonban még ha képes is a helyén megülni, gyakorta rázza a lábát, dobol a kezével

Az impulzus-kezelés szabályozásának zavaraa késleltetés és mérlegelés hiánya a harmadik nagy tünetcsoport. Az önkontroll gyenge működését, a mérlegelés korlátolt megvalósulását, azonnali cselekvést, szélsőséges reaktivitást jelent; ennek folytán a gyermek gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna, félbeszakít másokat, nehézsége van a várakozással. Előfordul az is, hogy bántalmazza társait, ha nem az ő kedve szerint játszanak vele. 

Iskolai nehézségek

Az ilyen gyerekeknek tanulási és viselkedési nehézségei a legfeltűnőbbek. Egyenetlen, időnként kifejezetten jó, máskor csapnivaló az iskolai teljesítményük. Nemcsak képességeik között lehet nagy különbség (a képesség-profiljukban), hanem ugyanazon funkciót illetően időben is hullámzóak, gyorsan elfáradnak, nem kitartóak. Iskoláskorban nehezen alakul ki feladattudatuk, feladattartásuk, lassúak, kapkodnak. Nehezen kezdenek el és fejeznek be dolgokat. Ezzel együtt sokszor igen magas színvonalon és akár elmélyülten is tudnak foglalkozni mindazzal, ami számukra érdekes, kihívó vagy új. A teljesítményüket illetően nagy lehet a különbség attól függően is, hogy kétszemélyes vagy csoportos helyzetben végzik munkájukat. Magát az intelligenciát a figyelemzavar nem befolyásolja, tehát az érintett gyermek lehet okos, átlagos vagy gyengébb képességű. Jó intellektus, gyors észjárás, jó memória elfedheti a nehézségeket és késlelteti a diagnózist és a segítséget. Ugyanakkor az tovább nehezítheti a helyzetet, hogy az ADHD igen gyakran jár együtt egyéb társuló funkció-zavarokkal.

 

Társuló kórképek

Ezek szintén többnyire alkati, eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló zavarok, tüneteik párhuzamosan vannak jelen az ADHD tüneteivel, kísérői, nem annak következményeiként jelennek meg. Ilyenek a pervazív (autisztikus) fejlődési rendellenességek (20%), a kombinált tic (3%), a kényszerbetegség részleges vagy teljes tüneteivel(15%).

Ugyancsak jellemző a társuló alvászavar (elalvási zavar, pavor nocturnus) az anamnézisben. Az érintettek felénél jelentkezhet a nagy- és finommozgásokra terjedő szabályozási zavar. Nehezen tudnak egyenesen ülni, állandóan változtatják testhelyzetüket (perzisztáló ősi, poszturális reflexek), ezzel zavarják társaikat. Jellemző és igen gyakori finommozgások, a szem és kéz koordinációjának gyengesége, a grafomotoros készségek ügyetlensége, a diszpraxia. Sok esetben társul valamilyen mértékű szenzoros integrációs zavar, sokszor érzékszervi túlérzékenység tünete (az érintés-tapintás, szaglás, hallás, a látás, mozgás-érzékelés területén). Az érzelem-szabályozás zavarának tünetei ugyancsak gyakran jellemzőek az ADHD-s gyermekre és felnőttre, ilyen pl. az emocionális labilitás, az irritabilitás, a hirtelen, elhúzódó, illetve eltúlzott, a gyermek és környezete számára kezelhetetlen reakciók. Verbális, vizuális emlékezetük gyenge. Szeriális észlelésük (sorozatok megjegyzése, pl. hét napjai, hónapok, versek megtanulása) ugyancsak gyenge. Testsémájuk sokszor hézagosan fejlett. Téri tájékozódásuk, jobb-bal irányok differenciálása bizonytalan. Az auditív diszkrimináció, a beszédészlelés, beszédmegértés nehézsége gyakori, ugyancsak gyakrabban fordul elő az expresszív beszéd zavara (pl. hadarás, dadogás). A végrehajtó funkciók zavarának tünetei, a célirányos gondolkodás, tervezés és céltartás, a viselkedés-szervezés, ütemezés, priorizálás, az önmotiválás, önmonitorozás, rugalmas alkalmazkodás, stratégiaváltás nehézségei. Iskoláskorban tűnik elő a tanulási készségek zavara: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Gyakran megjelenik a kötődési zavar, ill. a társas-érzelmi készségek átfogó zavara.

 

Másodlagos károsodások

Az ADHD funkciózavarai igen korán másodlagos, következményes károsodások kialakulásához vezetnek. Ha nem kezelik időben és megfelelő hatékonysággal, szinte kivétel nélkül kialakul náluk az önértékelési-, majd a motivációs zavar, a belső feszültségek halmozódásával a magatartásbeli és testi tünetek: fokozódó ingerlékenység és agresszivitás, alvászavar, szorongás, fejfájás, hasfájás, hányinger stb. Hamarosan követi a kedvtelenség, egy részüknél reménytelenség, kilátástalanság, keserűség, másoknál fokozott düh, ellenszegülés, kriminalitás, szerhasználat. Hosszabb távon komoly magatartási, szocializációs, kapcsolati, valamint iskolai, munkahelyi teljesítményproblémák, a kezeletlenek 80%-nál pszichiátriai zavarok (depresszió, szorongás: pánik, kényszer, függőségek, alvás-, evés- ill. személyiségzavar, önagresszió), testi betegségek (túlsúly, koszorúér-betegség, cukorbetegség, magas vérnyomás) jelentkeznek. Az élet utolsó negyedében fellépő degeneratív kórképekre is esékenyebbek. 18 éves korukra az ADHD-sok 68%-ának van kettő vagy több komorbiditása és 83%-ának van legalább egy. A tiszta komorbiditás nélküli ADHD 17%.

Az életvezetési problémák is akár három-ötször gyakoribbak náluk.

A kezeletlen hiperaktív gyerek későbbi életpályája konfliktusokkal, problémákkal terhelt. A figyelemzavar akadályozza őket a tanulásban, tehetségük nem tud kibontakozni, kiszámíthatatlan érzelmi reakcióik, impulzivitásuk megnehezíti a pedagógusok és az osztálytársak dolgát, megmérgezi kapcsolataikat. Ráadásul mindez nem hagyja érintetlenül a szülők pénztárcáját, de az államot is megterheli

 

Az ADHD ellátása

Gondos feltérképezés, komplex megsegítés

Ha egy gyermek az ADHD tüneteit mutatja, rendkívül fontos, hogy mielőbb fel tudja mérni az állapotát egy e téren jártas szakember. Ez azért is lényeges, mert egyes fejlesztési módszerek csak bizonyos életkorig igazán hatásosak. Az időben felállított diagnózissal, fejlesztéssel, viselkedésterápiával, szükség esetén gyógyszeres kezeléssel ellensúlyozható, illetve megelőzhető a következményes károsodások: a normál pszichoszociális fejlődés elakadása, a negatív énkép, a motiválatlanság, az állandó nyugtalanság és elégedetlenség kialakulása. 

Fontos, hogy a gyógyszeres terápia, amennyiben szükséges, időben induljon el, megfelelő adagban, megfelelő időt fedjen le és megfelelő ideig tartson.

Fontos, hogy a kiegészítő terápiák: különböző fejlesztő módszerek, csoportos szülői, tanári tréningek, a rendszeres testmozgás, a napfény, a friss és kezeletlen-feldolgozatlan élelmiszereken alapuló étrend, rendszeres, bő folyadékbevitel mellett a figyelmetlenségből, fegyelmezetlenségből fakadó tünetek is ritkábbak, illetve enyhébbek lesznek, és kevesebb fejfájást okoznak gyereknek és szülőknek egyaránt. 

 

Következetesség, napi rutin, pozitív szemlélet: a lehetőségek keresése

Az érezhető javulásig vezető út göröngyös. Nemcsak jól képzett szakemberekre és terápiás eszközökre van szükség, de a szülők és pedagógusok kitartó jószándékára, türelmére és következetességére, együttműködésére, valamint önmagukról való gondoskodására, feladatmegosztásra is.

napi rutin bevezetése náluk különösen nagy hangsúlyt kap, ahogy a világosan kijelölt határok, az egyszerűen megfogalmazott, következetesen betartott szabályok is. Fontos nekik a gyakori megerősítés és az azonnali visszajelzés, ha valamilyen valóban komoly probléma merül fel viselkedésükben. Különösen fontos, hogy a korlátok felállítása és a szabályok betartása mellett, azok védelmében, a hiperaktív gyerek ki tudja élni kíváncsiságát, tevékenységi vágyát, kreativitását. Legyen rá lehetősége, hogy megmutassa magát olyasmiben is, amiben tehetséges, amiben jó, hogy adottságainak, alkatának előnyei is előtérbe kerülhessenek. 

A kurzus felépítése

I. modul - A felismerhető mintázat – amit az ADHD mutat

2022. május 7. szombat, 9.00-13.30

II. modul - A zavar eredete – ami az ADHD-t okozza

2022. május 7. szombat, 14.30-18.30

III. modul - A képességek rendszere – amit az ADHD érint + terápiás lehetőségek

2022. május 8. vasárnap, 9.00-14.30

IV. Gyakorlati alkalom - Interaktív feldolgozás

2022. május 21. szombat, 9.00-17.00

A kurzusra az alábbi linken lehet jelentkezni: https://www.csikydoktor.hu/adhd-kurzus2022/

Fizetett promóció

 

Cikkek

Összehasonlítás
Összehasonlítás
Össz. eltávolítása

Térképes keresés